Romuald P. Magda prowadzi praktykę prawną w Nowym Jorku od 1995r. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz New York Law School. Jest czlonkiem Stowarzyszenia Prawników Stanu Nowy Jork oraz Stowarzyszenia Prawników Polsko – Amerykańskich
w Nowym Jorku. Posiada uprawnienia do występowania przed sądami Stanu Nowy Jork.

Wszystkie osoby pracujące w naszej kancelarii mówią
po polsku i angielsku.