Prowadzimy wszelkie sprawy:
  • związane z błędami w sztuce lekarskiej
  • wytoczone producentom wadliwych lekarstw